اولین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی( در واحد اراک)

اولین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی( در واحد اراک)

سلامت جسمانی زنان با تکیه بر سرطانهای شایع زنان – خانم دکتر معصومه هاشمی- 14 اردیبهشت 1395

 اولین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته با موضوع سلامت زنان برگزار شد در این نشست بیش از 90 نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد استان مرکزی شرکت نمودند. خانم دکتر هاشمی دکترای بهداشت باروری در خصوص سرطان سینه، سخنرانی نمودند در این سخنرانی ضمن توضیحات کلی در خصوص این سرطان که شایع ترین سرطان زنان است، بیشتر بر راههای غربالگری و تشخیص سرطان از جمله خودآزمایی، معاینه توسط پزشک، و ماموگرافی تاکید کردند.همچنین فیلم آموزشی در خصوص روش های تشخیصی نیز پخش شد و در پایان به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

Description: F:\جلسه زنان فرهیخته95.2.13\IMG_3582.JPG

Description: F:\جلسه زنان فرهیخته95.2.13\IMG_3584.JPGDescription: F:\جلسه زنان فرهیخته95.2.13\IMG_3593.JPG