سومین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی(در واحد ساوه )

سومین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی(در واحد ساوه )

حقوق زنان شاغل – 25 ارد یبهشت 1396

  1. حقوق زنان شاغل در خانواده -  دکترحسین کمیلی اصفهانی

در قرن حاضر، نفوذ فناوری و ایده های نو در تمام عرصه های زندگی و تقلیل مرزهای میان کشورها تنها از بعد سیاسی منتج به کم رنگ شدن رفتاری تبعیضانه از لحاظ نژاد، قبیله و دین و .. . شده است. اما جای بسی تعجب است که هنوز اعمال این نوع رفتارها علیرغم وجود شعارهای متعدد در زمینه رعایت در تساوی حقوق در میان زن (که به طور تقریبی 49 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود) و مرد به وضوح دیده می شود. علاوه بر قشر عظیمی از زنان که به عنوان سرپرست خانوار هستند، اکثر زنان علاوه بر وظیفه خطیر همسری و مادری که بار زیادی بر دوش آنان قرار داده شده، در قالب همکار اقتصادی خانواده با همسران خود نقش مهمی را ایفا می کنند. اگر چه به دلیل تقدس نهاد خانواده و وجود عشق میان زوجین که به عنوان دژ محکم در برابر رخنه نمودن قوانین در این نهاد است، قانونگذاران کشورها از جمله ایران به دلیل اهمیت موضوع و با دید جلوگیری از نقض و رعایت حقوق زنان به ماهو قانونگذار وارد و اقدام به تصویب قوانین امری که امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد نموده است که می توان به استقلال مالی زنان و رعایت حسن معاشرت اشاره نمود.

  1.     تعارض و تعادل کار / خانواده -  خانم دکتر بهشته نیوشا

مشارکت زنان در امر اشتغال از قدمتی تاریخی برخوردار است. به گفته محققان، زنان از ابتدای شروع تمدن بشری به مشاغل زراعی و کشاورزی روی آورده اند .امروزه درصد زنان شاغل در هر کشوری می تواند به عنوان شاخصی در رشد و توسعه آن کشور محسوب گردد.  تغییر و تحولات جامعه فعلی منجر به افزایش مشارکت زنان و مردان در بازارکار و ازدیاد زنان و مردان شاغل در خارج از منزل و رشد نوع جدیدی از خانواد ه ها به نام خانواد ههای دو شغله شده است. در این نوع خانواد ه ها زن و مرد علاوه بر نقش سنتی همسری و والدینی دارای نقش شغلی نیز هستند و این موضوع برای زنان اهمیت بیشتری دارد. زیرا زنان با داشتن نقش سنتی همسری و مادری اکنون دارای نقش جدیدی نیز شد ه اند. تعارض کار خانواده برای افراد و سازمان به یک اندازه اهمیت دارد.زیرا تعارض برای افراد به عنوان منبع اصلی استرس یا پیامدهای منفی از جمله افزایش خطرهایی برای سلامتی والدین شاغل، انجام ضعیف وظایف والدینی و همسری، بدخلقی- کاهش رضایت از زندگی، سلامت روانی پا یین همبسته بوده و برای سازما نها با کاهش بهره وری– افزایش تأخیر و غیبت کارکنان از کار، افزایش کنار ه گیری از کار و کاهش تعهد شغلی سازمانی در پی خواهد داشت. ایجاد تعادل بین کار و زندگی،منافع متعددی را به همراه دارد، از جمله اینکه مشارکت در نقش های چندگانه، افراد را از تأثیر ات تجربه های منفی در تمامی نقشها محافظت کرده و حمایت میکند. برخورداری از حمایت‌های سازمانی و حمایت‌های خانوادگی و پشتیبانی همسر و همچنین برنامه‌ریزی دقیق بر اساس اولویت‌های کار و زندگی، در این امر بسیار کمک‌کننده است. سازمان‌ها و خانوادهای این زنان برای رسیدن به تعادل بین کار و زندگی می‌بایست با همفکری و همدلی، به پشتیبانی از آن‌ها بپردازند تا بتوانند بین کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنند و از توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود به خوبی استفاده کنند.